Pavel Novák (1932–2007)  
Docent obecné lingvistiky

 

 
LING FF UK

Lingvistika a jazyková realita
Výbor z díla


V roce 2010 vyšel rozsáhlý výbor z díla českého lingvisty Pavla Nováka. Tyto stránky jednak představují vydávaný výbor, jednak tvoří jeho doplněk: v rámci nově sestavené bibliografie zde najdete ke stažení příspěvky, které nebyly do vydání zařazeny. Na stránkách je zachována i původní výběrová bibliografie, kterou zveřejnil Pavel Novák v roce 2005.

Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita / Výbor z díla

Objednat na www.kosmas.cz

Výbor z díla doc. Pavla Nováka (1932–2007) představuje vůbec první samostatné vydání vědeckých příspěvků českého jazykovědce – obecného lingvisty, bohemisty a albanisty, který spojil své odborné působení především s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Jeho podnětné myšlenky stále otevírají cesty k netriviálnímu uvažování o jazyce a jazykovědě, avšak dnes jsou čtenářům spíše neznámé, protože jsou rozesety po různých časopisech a sbornících nebo zůstaly ukryty v těžko dostupných výzkumných zprávách. Hlavním cílem knihy je tak umožnit současnému a budoucímu českému jazykovědnému publiku poznávat osobitý naturel lingvistického myšlení Pavla Nováka.

Výbor je koncipován jako průřezový, editoři J. Křivan, J. Januška a J. Chromý do něj vybrali texty z různých tematických oblastí (metodologie lingvistiky, jazykový význam, pády, teorie syntaxe, dějiny novodobé české jazykovědy, popularizační články o jazyce aj.), s důrazem na ty příspěvky, které stále vynikají svojí aktuálností.

Kniha je uvedena studiemi doc. Z. Starého, prof. J. Kořenského, prof. P. Sgalla a průvodním komentářem hlavního editora J. Křivana. Součástí výboru je rovněž Novákův životopis a nově sestavená bibliografie.

Vychází v nakladatelství Akropolis ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, za podpory GA UK a v rámci výzkumného záměru.

340 str., váz., rejstřík, 320 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87310-04-5

Vyšlé recenze

  • Ondrejovič, Slavomír. (2011). Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita. Výber z diela. Jazykovedný časopis, 62, s. 131–132. [PDF]
  • Vykypěl, Bohumil. (2011). P. Novák: Lingvistika a jazyková realita. Výbor z díla. Editovali J. Křivan, J. Januška, J. Chromý (Praha 2010). Linguistica Brunensia, 59, s. 354–355.[PDF]
  • Vasiljev, Ivo. (2012). Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita: Výbor z díla. Slovo a slovesnost, 73, s. 217–219. [www]
  • Beneš, Martin. (2013). Úskalí odborné lingvistické komunikace. Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita. Naše řeč, 96, s. 151–159.[www]

 

 

Poslední aktualizace: 05. 9 2016, 02:16. Autor stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.