Pavel Novák (1932–2007)  
Docent obecné lingvistiky

 

 
LING FF UK

Lingvistika a jazyková realita
O projektu


Výbor z díla Pavla Nováka Lingvistika a jazyková realita vznikl v letech 2008–2009 v rámci dvouletého projektu Kritická analýza a vydání díla doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc., který byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (č. 258036).

Hlavní řešitel: Jan Křivan, spoluřešitelé Jan Chromý, Jiří Januška a Jan Kusák.

S ohledem na rozsah bylo vydání podpořeno i v rámci výzkumného záměru č. 0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, který je řešen na FF UK.

 

 

Poslední aktualizace: 30. 3 2010, 23:53. Autor stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.